×

Social Responsibility

Con số ước tính trẻ em đường phố ở Jakarta là hơn 10.000, và con số đó tăng đều đặn.

Năm 2006, CEO SUITE bắt đầu có ảnh hưởng đến vấn đề xã hội này bằng cách hỗ trợ The Learning Farm: một trang trại hữu cơ hai hecta ở Bogor’s Puncak, nơi có khoảng 50 trẻ em đường phố học cách sống hòa bình và tự tin hơn.

Đã từng đồng hành cùng với các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ trẻ em ngoài đường phố cung cấp nơi ở cho các em, rồi các em phải học cách điều chỉnh theo lối sống mới của mình. Vào khoảng 13 tuổi, trẻ em học được rất nhiều từ lịch trình của mỗi ngày, bao gồm các hoạt động như kịch nghệ, làm thủ công và âm nhạc.

“Chúng tôi vui mừng vì đóng góp của chúng tôi với The Learning Farm đang giúp tạo ra một thay đổi tích cực trong cuộc sống của những người trẻ tuổi,” Chủ tịch CEO SUITE, Mee Kim cho biết.

Là người đầu tiên biết về các chương trình khuyến mãi của chúng tôi

ĐIỆN THOẠI ĐIỆN THOẠI ĐIỆN THOẠI ĐIỆN THOẠI ĐIỆN THOẠI ĐIỆN THOẠI ĐIỆN THOẠI ĐIỆN THOẠI ĐIỆN THOẠI ĐIỆN THOẠI ĐIỆN THOẠI ĐIỆN THOẠI ĐIỆN THOẠI ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN
image

Báo giá ngay

Warning: This form can only be used if JavaScript is enabled in your browser.