+84 24 3267 3999​​​​​​
Văn phòng ảo tại Jakarta

Văn Phòng ảo CEO SUITE thực sự hoàn hảo cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ, khởi nghiệp và thậm chị các doanh nghiệp quy mô lớn có kế hoạch mở rộng chi nhánh văn Phòng. Chi phí để thiết lập một văn Phòng có thể trích ra từ lợi nhuận của bạn, những rắc rối để tìm kiếm một địa chỉ văn Phòng uy tín, tuyến giao thông, rất nhiều đồ nội thất văn Phòng và các nhà cung cấp bạn có thể phải làm việc tới, và danh sách có thể tiếp tục tang lên. Với văn Phòng ảo, các chủ doanh nghiệp có thể tạo hoặc duy trì hình ảnh chuyên nghiệp của công ty như các văn Phòng thông thường mà không cần phải dành nhiều chi phí cho nó.

Tốt nhất cho cả hai với Văn Phòng Ảo CEO SUITE – làm việc như tiện nghi từ nhà nhưng mang lại mang đến một hình ảnh nổi bật cho doanh nghiệp của bạn.

Indonesia Stock Exchange - Jakarta Serviced OfficesAXA Tower - Jakarta Serviced OfficesOne Pacific Place - Jakarta Serviced OfficesSahid Sudirman Centre - Jakarta Serviced OfficesWisma GKBI - Jakarta Serviced Offices