+84 24 3267 3999​​​​​​
tính năng gói văn phòng ảo được liệt kê dưới đây:
 • Địa chỉ kinh doanh cao cấp
 • Xử lý thư
 • Thông báo email của chuyển phát thư (miễn phí)
 • số fax chung
 • chuyển tiếp fax để gửi email
 • số điện thoại chuyên dụng
 • dịch vụ trả lời Song ngữ
 • 24/7 voicemail
 • Thư gửi qua email (miễn phí)
 • Truy cập không giới hạn với phòng chờ WIFI miễn phí
 • Công ty làm việc sử dụng văn phòng (3 ngày / tháng * thành phố địa phương)
To request a proposal?
Đặc biệt khuyến mãi VIP

Cao cấp khách hàng văn phòng ảo của chúng tôi thưởng thức các địa chỉ email miễn phí cho tất cả các địa điểm khác ở châu Á.

Đảm bảo SUITE CEO

Đăng ký ngay bây giờ, nhưng chỉ phải trả tiền nếu bạn là hoàn toàn hài lòng.