+84 24 3267 3999​​​​​​
Văn phòng ảo tại Seoul

CEO SUITE cung cấp cho bạn các giải pháp kinh doan hoàn chỉnh với trang thiết bị với tất cả mọi thứ để phát triển nhu cầu kinh doanh của bạn cho một ấn tượng tuyệt đẹp và đáng tin cậy – một địa chỉ văn Phòng đáng nể và hợp lý, một đường điện thoại chỉ dành riêng cho doanh nghiệp cảu bạn với sự hỗ trợ dịch vụ và tiếp tân.

Cho phép bạn có thể làm bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào với hệ thống hỗ trợ đầy đủ và đáng tin cậy để giúp bạn đạt được thành công. Đó là sự linh hoạt và đáng tin cậy – tát cả chỉ là một phần chi phí nhỏ.

Gangnam Parnas Tower - Seoul Serviced OfficesKyobo Building - Seoul Serviced Offices