+84 24 3267 3999​​​​​​
Văn phòng ảo tại Kuala Lumpur

Khám phá những khả năng hầu như vô tận và vô hạn của văn Phòng ảo CEO SUITE cho bạn. Tiếp cận với các tiện nghi và văn Phòng hiện đại nhất, sử dụng địa chỉ kinh doanh cao cấp có tiếng, được hưởng các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh chuyên nghiệp duy nhất khi bạn cần có.

Tối ưu hóa năng suất và phát triển doanh nghiệp của bạn mà không cần phải chi tiêu nhiều vào chi phí thiết lập cho một không gian văn Phòng thông hữu hạn thông thường.

CEO SUITE tại tầng 26 của Menara Maxis, Kuala Lumpur City Center cung cấp cho bạn sự thuận tiện và cơi hội mạng lưới kinh doanh lớn hơn.

Menara Maxis, 26th - Kuala Lumpur Serviced OfficesMenara Maxis, 36th - Kuala Lumpur Serviced OfficesAxiata Tower - Kuala Lumpur Serviced OfficesQ Sentral - Kuala Lumpur Serviced Offices