+84 24 3267 3999​​​​​​
Văn phòng ảo ở Bắc Kinh

Văn Phòng ảo CEO SUITE được cung cấp, thiết kế kỹ xảo cẩn thận cho dịch vụ chất lượng cao tốt nhất cho các chủ doanh nghiệp cần các dịch vụ hiện diện và hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng không nhất thiết phải là một không gian văn Phòng hay một địa điểm hữu hình. Văn Phòng ảo tại CEO SUITE được cung cấp với sự hỗ trợ doanh nghiệp chuyên nghiệp chỉ khi bạn cần, tới mức bạn cần phải có. Hình thức làm việc như tại cửa hàng café và nhà là sự chuyên nghiệp với CEO SUITE. Hơn nữa, văn Phòng ảo tại CEO SUITE đảm bảo không lỡ bất kỳ một cơ hội kinh doanh nào với sự hỗ trợ của nhóm kinh doanh đáng tin cậy như chăm sóc khách hàng, thư điện tử, điện thoại kinh doanh của bạn.

Văn Phòng ảo luôn sẵn có ở CEO SUITE, tòa Twin LG, Lầu 10, B12 Jianguomenwai Avenue, Bắc Kinh 100022, Trung Quốc.

LG Twin Tower - Beijing Virtual Offices
Twin Towers (East), 10th Floor, B12 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100022, China
+86 (10) 5123 5123 +86 (10) 5123 5122 (fax)