+84 24 3267 3999​​​​​​
Văn Phòng ảo tại Băng Cốc

Dịch vụ cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Doanh nghiệp quy mô lớn cũng như Khởi nghiệp đang để mắt tới phân nhánh ra thị trường. Văn phỏng Ảo của CEO SUITE là một giải pháp gồm địa chỉ uy tín cho doanh nghiệp, cơ sở thiết bị hiện đại nhất. Bạn có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi với giải pháp văn Phòng Ảo CEO SUITE: dịch vụ trả lời điện thoại, dịch vụ nhận thư, và văn Phòng ảo quốc tế ngay lập tức. Chương trình ưu đãi cho Văn Phòng ảo tại trang web www.ceosuite.com. Hưởng ưu đãi giảm 50% cho hợp đồng ký 1 năm trở lên.

att
Athenee Tower, 23rd Floor, 63 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
+66 (2) 126 8000 +66 (2) 126 8080 (fax)