+84 24 3267 3999​​​​​​
Nếu bạn đang tăng cường nhân sự tại văn phòng vừa thành lập hoặc không có một phòng tuyển dụng nhân sự riêng thì sẽ rất khó khăn để bạn có thể có được những ứng viên tài năng nhất cho tổ chức của mình. Tại CEO SUITE, chúng tôi có thể giúp bạn tìm kiếm những ứng viên sáng giá nhất. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự, sắp xếp phỏng vấn, tuyển dụng – bởi nhóm chuyên viên tuyển dụng giàu kinh nghiệm từ CEO SUITE.

Dịch vụ tuyển dụng nhân sự

  • Tuyển dụng nhân sự cấp cao
  • Đào tạo , tuyển dụng nhân viên
  • Dịch vụ dịch thuật
  • Hỗ trợ tuyển dụng trong nước và quốc tế (Phỏng vấn tuyển dụng, giấy tờ liên quan đưa người lao động từ nước khác về làm việc)
  • Quản lý lương hàng tháng

Tuyển dụng đúng người và giữ vững đội ngũ

Tuyển dụng đúng người tài sẽ đem lại thành công quan trọng cho công ty. Bạn có thể tin tưởng vào đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm để giải quyết vấn đề quản lý nhân sự để tiết kiệm thời gian và công sức. Dịch vụ này có mặt tại tất cả các chi nhánh của CEO SUITE

Dịch vụ tuyển dụng chuyên gia cấp cao

Đây là điều rất quan trọng tạo thành sự thành công trong công ty của bạn, các nhân viên được thuê trong một khoảng thời gian hợp lý, đảm bảo thủ tục giấy tờ hoàn chỉnh. Tại CEO SUITE, chúng tôi cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu nguồn lực của từng địa điểm, phụ trách nguồn lực cho doanh nghiệp bao gồm: tuyển dụng, phỏng vấn, chọn thuê và quản lý nhân sự. Chúng tôi sẽ tuyển mộ tài năng hàng đầu để hỗ trợ văn phòng mới của bạn và đảm bảo rằng các thủ tục giấy tờ hợp pháp cho nhân viên . Nếu bạn lựa chọn, chúng tôi cũng có thể chăm sóc quản lý bảng lương và đảm bảo tính kịp thời và chính xác