+84 24 3267 3999​​​​​​

Chúng tôi hiểu rằng, khi bạn là một phần của một công ty đang phát triển thành công và lớn mạnh, bạn cần chú trọng việc duy trì một kế toán để theo dõi các khoản chi phí, tổng hợp thông tin về thuế, và ghi lại thông tin tài chính cho các nhà đầu tư. Đó là lý do vì sao tại CEO SUITE cung cấp dịch vụ kế toán – tài chính chuyên nghiệp ngay tại các địa điểm văn phòng cho thuê Serviced Office Locations.

Hỗ trợ nhu cầu của khách hàng

Tại CEO SUITE , bạn có thể thuê các kế toán chuyên nghiệp, quản lý tiền lương và các dịch vụ tài chính bất cứ khi nào cần. Điều đó có nghĩa là khi bạn cần chúng tôi đảm bảo rằng các hồ sơ tài chính, giấy tờ, hồ sơ thuế, báo cáo chi phí của bạn được xem xét thận trọng. Bạn có thể sắp xếp để có để có sự hỗ trợ chuyên dụng của một hoặc nhiều chuyên gia của CEO SUITE toàn thời gian và bán thời gian tùy thuộc vào yêu cầu của doanh nghiệp.

Dịch vụ kế toán – Tài chính chuyên nghiệp

  • Chuẩn bị báo cáo Thuế
  • Kế toán

  • Theo dõi chi phí tài chính và vận hành doanh nghiệpg

  • Quản lý lương

  • Tài liêu và báo cáo tài chính

Cung cấp dịch vụ kế toán theo yêu cầu chỉ là một trong rất nhiều cách chúng tôi thể hiện rằng chúng tôi hiểu nhu cầu của bạn. Tại CEO SUITE, sự thành công của doanh nghiệp bạn là cam kết tận tuỵ của chúng tôi. Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ về tài chính và kế toán tại địa điểm văn phòng mà bạn lựa chọn.