+84 24 3267 3999​​​​​​
Văn phòng dịch vụ tại Jakarta

CEO SUITE đã có mặt hơn 19 năm trong ngành công nghiệp văn Phòng dịch vụ. Với sứ mệnh của mình chứng tỏ khả năng xuất sắc cho khách hàng, đồng nghiệp và cộng đồng. CEO SUITE tiếp tục cung cấp văn phòng với chất lượng dịch vụ cao cấp tới các khách hàng, bằng sự linh hoạt lớn hơn với chi phí hợp lý. Những văn phòng nội thất được thiết kế tuyệt đẹp sang trọng tinh tế và được bố trí dựa trên các nguyên tắc Phong Thủy. Các doanh nghiệp hiện có thể được tiếp cận với các văn Phòng dịch vụ cao cấp để tạo ấn tượng lâu dài, đáng chú ý ấn tượng với khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác tiềm năng.

Indonesia Stock Exchange - Jakarta Serviced OfficesAXA Tower - Jakarta Serviced OfficesOne Pacific Place - Jakarta Serviced OfficesSahid Sudirman Centre - Jakarta Serviced OfficesWisma GKBI - Jakarta Serviced Offices