+84 24 3267 3999​​​​​​
Văn phòng dịch vụ tại Hà Nội

Với các chuyên gia bất động sản chuyên nghiệp của chúng tôi tại CEO SUITE, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn tìm được một văn Phòng dịch vụ cao cấp hoàn hảo với sự hỗ trợ của nhân viên đáng tin cậy và chuyên nghiệp. Từ mức giá chấp nhận được để bắt đầu lập văn Phòng đến các tòa nhà chọc trời, CEO SUITE cung cấp cho bạn tất cả, với thiết lập tùy chỉnh, giao dịch và văn Phòng có thể phù hợp với các yêu cầu kinh doanh của bạn.

Văn Phòng dịch vụ Đơn giản, nhanh chóng và không phức tạp tại CEO SUITE, Hà nội.

Hanoi Lotte Centre - Hanoi Serviced Offices
29th Floor East Tower, Hanoi Lotte Center, 54 Lieu Giai St. Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Hanoi 10149, Vietnam
+84 4 3267 3999 +84 4 3267 3799 (fax)