+84 24 3267 3999​​​​​​
Văn phòng ảo tại Singapore

Giữ các cuộc họp trong một trung tâm thương mại có uy tín để gây ấn tượng và đóng một bán với khách hàng của bạn, hoặc chỉ đơn giản là có một cuộc họp hiệu quả với nhóm của bạn. CEO SUITEcung cấp phòng họp và hội nghị chiến lược nằm ở trung tâm thành phố khu vực trung tâm.

Singapore Land Tower - Singapore Conference Centres
Singapore Land Tower, 37th Floor, 50 Raffles Place, 048623, Singapore
+65 6829 7000 +65 6829 7070 (fax)