+84 24 3267 3999​​​​​​
Trung tâm hội nghị ở Makati

Cần có một ngày cho nhóm của bạn để họp và gặp gỡ? CEO SUITE tại LKG Tower, Ayala Ave., Makati City có phòng họp và hội nghị phù hợp cho 4 đến 50 chuyên gia. Mỗi phòng đều được trang trí cẩn thận và đẹp dựa trên các nguyên tắc phong thủy để thu hút tài lộc trong kinh doanh và tăng trưởng, với trang thiết bị tiên tiến cho các điều kiện tiên quyết hội nghị của bạn. đội đáng tin cậy và chuyên nghiệp CEO SUITE là nhiều hơn vui mừng và sẵn sàng phục vụ bạn và chắc chắn rằng cuộc họp kinh doanh của bạn và / hoặc hội nghị biến thuận lợi.

Gọi CEO SUITE, LKG Tower, trung tâm thương mại Manila và cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể hỗ trợ thêm cho bạn. Chỉ cần cho chúng tôi biết những gì bạn cần, và chúng tôi sẽ xử lý phần còn lại!

Makati Meeting Rooms
LKG Tower, 37th Floor, 6801 Ayala Avenue, Makati City 1226, Philippines
+63 (2) 859 2888 +63 (2) 859 2882 (fax)