+84 24 3267 3999​​​​​​
Trung tâm hội nghị ở Hà Nội

Hơn cả việc đặt phòng phòng họp, CEO SUITE coi mỗi đặt phòng với việc chăm sóc và quan tâm đến lợi cho kinh doanh mọi khách hàng cung cấp đầy đủ hỗ trợ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp để đảm bảo cuộc họp của bạn thành công. Với một số phòng mà thay đổi kích thước để chứa cả lớn và nhỏ quy mô công ty họp, bạn có thể tìm thấy sự phù hợp hoàn hảo của bạn trong phòng họp CEO SUITE. Tất cả các phòng họp được trang bị những công nghệ mới nhất để cung cấp cho bạn nhanh chóng, và cuộc họp thành công.

Hanoi Lotte Centre - Hanoi Serviced Offices
29th Floor East Tower, Hanoi Lotte Center, 54 Lieu Giai St. Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Hanoi 10149, Vietnam
+84 4 3267 3999 +84 4 3267 3799 (fax)