+84 24 3267 3999​​​​​​
Trung tâm hội nghị ở Bắc Kinh

Tổ chức hội nghị và cuộc họp của bạn tại SUITE CEO, LG Twin Tower. Được trang bị với những thiết bị mới nhất và trang thiết bị tối tân nhất, bạn có những cách khác nhau để tiền hành cuộc họp với CEO SUITE. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và đáng tin cậy dành riêng cho cuộc họp và hội nghị đặt phòng của bạn, chúng tôi sẽ thiết lập các bối cảnh cho cuộc họp và hội nghị thành công.

Hội nghị và phòng họp với các điểm danh lam thắng cảnh của các trung tâm kinh doanh của Bắc Kinh, cuộc họp của bạn sẽ thực sự đầy cảm hứng và sự tiện lợi. Thiết bị Hội nghị và phòng họp nằm ở Bắc Kinh sẽ tạo một ấn tượng tuyệt đẹp cho quan hệ đối tác kinh doanh tiềm năng của bạn với giá thuê hợp lý.

Gọi CEO SUITE, LG Twin Towers, tại +86 (10) 5123 5123 cho các cơ sở hội nghị và lịch trình đặt Phòng họp và đặt phòng.

LG Twin Tower - Beijing Conference Centre
Twin Towers (East), 10th Floor, B12 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100022, China
+86 (10) 5123 5123 +86 (10) 5123 5122 (fax)