+84 24 3267 3999​​​​​​
Trung tâm hội nghị ở Bangkok

CEO SUITE đảm bảo sự thành công của cuộc họp bằng dịch vụ chuyên nghiệp, hỗ trợ CNTT công nghệ cao và cơ sở hạ tầng, và công cụ hội nghị. Không chỉ đơn giản là đặt phòng họp với CEO SUITE, chúng tôi cung cấp đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp để chăm sóc các nhu cầu cuộc họp của bạn trong khi bạn tập trung vào những mối quan tâm quan trọng hơn nhiều trong thành công của cuộc họp.

Đối với dịch vụ phòng họp đầy đủ và mức giá, hãy truy cập trang web chính thức CEO SUITE tại www.ceosuite.com hoặc gọi +66 (2) 126 8000.

att
Athenee Tower, 23rd Floor, 63 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
+66 (2) 126 8000 +66 (2) 126 8080 (fax)